AKTUALITY

V září pro vás připravujeme otevření pražské kliniky alternativní medicíny.

 •  

  Úspěšný model Sanoplasma,

  který si našel řadu spokojených uživatelů po celém světě střídá Sanoplasma 2. Od září pro vás připravujeme řadu dalších novinek včetně otevření pražské kliniky alternativní medicíny v krásném prostředí na nábřeží Vltavy, kde bude možné Sanoplasmu 2 kdykoliv vyzkoušet. Příjemný  zbytek prázdnin přeje Rifetech.

Jsme výrobci inovativních biorezonančních technologií

 

Náš produkt Sanoplasma 2 navazuje na práci Dr. Royala Rymonda Rifa a Huldy Clark.

Z jejich poznatků a praxe jasně vyplývá, že frekvenční terapie plazmovým generátorem je experimentální metoda,

která výrazně napomáhá při eliminaci nežádoucích patogenů jako jsou borrelie, chlamydie, streptokokové infekce,

herpes viry, záněty, kvasinkové infekce, těžké kovy a další.

Sanoplasma 2v1

 

Inovativní přístroj alternativní medicíny

 •  

  Plazmový generátor Sanoplasma 2 navazuje na poznatky vědce a mikrobiologa Dr. Royala Raymonda Rifa, který již ve čtyřicátých letech dvacátého století nastartoval nové vědní odvětví – elektromedicínu. Prostřednictvím vlastní doposud nepřekonané metody zkoumal chování virů a bakterií. Základem jeho poznatků bylo, že působením specifických frekvencí dochází k devitalizaci zkoumaných vzorků.

   

  Sanoplasma 2 byla vyvinuta na základě mnohaleté praxe v několika poradenských centrech na území ČR a SK. Spolupracujeme s odborníky v oblasti elektrotechniky a biologie. Výraznou tváří našich spolupracovníků je např. bioložka RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D. Náš plazmový generátor prošel mnoha testy v rámci certifikace i samotného vývoje (viz testy a dokumentace) a získává si stále větší oblibu nejen v ČR, ale zejména v zahraničí.

   

  Sanoplasma 2 je naprosto originální z hlediska zapojení i charakteristiky vyzařovaného signálu.

  Přesné vyvážení elektrické a magnetické složky, správná intenzita a tvar vyzařovaného signálu, způsob měření a generování frekvencí, to vše jsou nezbytné faktory, které dělají ze Sanoplasmy to, čím je!

   

  HRV BIOFEEDBACK

   

  Nejvýznamnější výhodou Sanoplasmy 2 je testování fyziologických reakcí na aplikované frekvence. Pomocí infračerveného snímače získáváme data o reakci srdečního pulzu na vysílané kmitočty (HRV biofeedback).

  Toto testování bioelektromagnetické interakce umožňuje selekci účinných frekvencí za účelem výrazného zvýšení efektivity a zkrácení doby terapie. Ostatní diagnostické metody, které k podobnému účelu využívají kontaktní elektrody místo plazmové antény, nedosahují celkového prostupu organismem.

   

  Více v Funkční charakteristiky a technické parametry

Fyzika, ne magie

 

Biologické chování organismu může být řízeno elektromagnetickými impulsy, stejně jako  biochemickými procesy farmakologických léčiv

 •  

  Už více než sto let je známo, že tkáně a buňky generují elektrické pole, které je možné měřit na povrchu kůže.

  Všechny buňky generují slabý elektrický proud jakožto důsledek pohybu elektrického náboje, který umožňuje život. Ortopedové používají nízkofrekvenční pulzní magnetoterapii ke stimulaci růstu kostí a v léčbě nehojících se zlomenin už několik let.

   

  Buněčný biolog Bruce Lipton zjistil, že kromě tradičně vnímané struktury receptorů v buněčných membránách, které přijímají fyzické molekuly a reagují na ně, existují také anténovité struktury, např. primární řasinky, které reagují na vibrace. Antény na těchto „energetických“ receptorech vibrují jako ladičky. Pokud vibrace v prostředí rezonuje s anténou receptoru, náboj proteinu a receptor změní svůj tvar, jelikož receptory dokážou číst energetická pole.

   

  Proto je názor, že fyziologii buňky mohou ovlivnit pouze fyzické molekuly, zastaralý. Biologické chování organismu může být řízeno např. elektromagnetickými impulsy, stejně jako biochemickými procesy farmakologických léčiv.

   

FREKVENČNÍ TERAPIE MŮŽE POMOCI I VÁM

 

Působení plazmového generátoru může mít pozitivní vliv

na průběh akutních i chronických onemocnění

 •  

  Nedostačující diagnostika, zastaralé metody přehlížející nejmodernější výzkumy, nemožnost efektivní

  a komplexní léčby, stále vzrůstající rezistence vůči antibiotikům, to vše jsou neoddiskutovatelné problémy zavádějící současnou medicínu do slepé ulice. Podle zkušeností spokojených uživatelů Sanoplasmy a závěrů naší každodenní praxe navazující na práci Dr. Royala Raymonda Rifa, Huldy Clark, Charlene Boehm

  a dalších ovšem existuje alternativní řešení.

   

  Při frekvenční terapii odráží rezonanční frekvence některou z fyzikálních vlastností mikroba, se kterou rezonuje.

  Rezonanční frekvenci lze spočítat např. podle délky DNA. Působení plazmového generátoru může mít pozitivní vliv na průběh akutních i chronických onemocnění.

   

  Ve vlastním zájmu nebuďte lhostejní k těmto informacím, frekvenční terapie je experimentální metoda, která může pomoci i vám.

   

JAK FREKVENČNÍ TERAPIE FUNGUJE?

 

Pokud synchronizujeme vlnovou délku vyzařování plazmového generátoru

se skutečnou délkou některé z vnitřních struktur mikroba,

tato struktura je rozvibrována a mechanicky narušena

 •  

  Zde přiložené video demonstruje nejčastěji prezentovaný princip funkce frekvenční terapie. Pokud jsme schopni vydat tón rezonující se sklenicí, dojde k jejímu rozvibrování a v patřičném zesílení k její destrukci. Stejného jevu využíváme ve frekvenční terapii.

   

  Pokud jsme schopni změřit rezonanční frekvenci daného patogenu a následně ji patřičně zesílit v rámci vyzařovaného elektromagnetického vlnění, může dojít k jeho rozkladu. Royal Rife se orientoval podle barvy vzorku, Hulda Clark podle zvuku, který vznikal při rezonanci dvou elektrických obvodů. Teprve syntéza dalších poznatků v oblasti biofyziky ukáže, nakolik shodné byly vlastnosti, které oba při studiu mikrobů sledovali.

   

  Dnes již víme, že stejná frekvence může znamenat jak barvu, tak tón a dokonce i tvar. Experimenty, kdy zvukový signál o určité frekvenci vytváří konkrétní tvary na vodní hladině nebo tenké vrstvě jemného prášku, se zabývá poměrně mladý obor zvaný cymatika. A právě na vztahu frekvencí a tvarů je založena i metoda určování rezonančních frekvencí mikrobů podle délky jejich DNA, kterou objevila genetička a matematička Charlene Boehm.

   

  Princip jejího patentu a přinejmenším jeden z principů účinku plazmového generátoru lze shrnout následovně: „

  Pokud synchronizujeme vlnovou délku vyzařování plazmového generátoru se skutečnou délkou některé z vnitřních struktur mikroba, tato struktura je rozvibrována a mechanicky narušena. Životní funkce mikroba přestávají fungovat a on postupně hyne.“

PLAZMOVÝ GENERÁTOR JAKO ŘEŠENÍ CELÉ ŘADY CHRONICKÝCH PROBLÉMŮ

 

Léčit vibrace vibracemi je naprosto elegantní a logické řešení

 •  

  Západní společnost každoročně čelí masivnímu nárůstu civilizačních chorob jako je diabetes, rakovina, ateroskleróza a další. Tyto nemoci jsou většinou souhrnně označovány jako „nemoci z blahobytu“ a jejich možná infekční příčina je zcela tabuizována a přehlížena.

   

  Tato situace v současném zdravotnictví trvá i přesto, že australští lékaři Barry Marshall a Robin Warren byli již v roce 2005 odměněni Nobelovou cenou za objevy, které pomáhají léčit žaludeční vředy. Internisté žili v přesvědčení, že žaludeční a dvanáctníkové vředy jsou důsledkem stresu a překyselení žaludku. Marshall a Warren ovšem prokázali, že toto onemocnění vyvolává spirálovitá bakterie Helicobacter pylori. K podobným závěrům dochází například také výzkum profesora Flegra a dalších vědců z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, který prokazuje přímou souvislost mezi nárůstem civilizačních chorob, včetně rakoviny, parazitem Toxoplasma gondii.

   

  Tato fakta jasně poukazující na možnou infekční příčinu většiny civilizačních chorob jsou stále přehlížena. Ovšem i při léčbě prokazatelně infekčních nemocí současná medicína stále více selhává. Chřipkový virus se každý rok obměňuje a je nepředvídatelný. Když virus zmutuje, očkování nebo léky se stávají neúčinnými, proto moderní společnost ohrožuje riziko pandemie. Před zvyšující se spotřebou antibiotik varuje Světová zdravotnická organizace (WHO) i početné zástupy odborníků.

   

  Z výše zmíněných důvodů se experimentální metoda frekvenční likvidace infekčních mikroorganismů bez nežádoucích vedlejších účinků jeví jako přinejmenším smysluplná. Vše je v konečném důsledku vibrace,

  a to včetně lidského těla. Proto léčit vibrace vibracemi je naprosto elegantní a logické řešení.

SOUČASNÁ MEDICÍNA VE SLEPÉ ULICI

 

Člověk jako biochemické stvoření je model, který stále častěji zpochybňuje rostoucí množství lékařů i pacientů

 

 •  

  Dominantním schématem současné medicíny je názor, že jsme primárně biochemická stvoření. Toto přesvědčení umožňuje farmaceutickému průmyslu tvrdit, že léčiva jsou jediným efektivním způsobem léčby celého organismu. Tento model uvažování je však stále častěji zpochybňován rostoucím množstvím lékařů i pacientů.

   

  Během posledních dvou desetiletí se začal objevovat nový model uvažování vycházející z přesvědčení, že jsme v podstatě energetické informační bytosti.  Současné pojetí medicíny však tyto koncepty nevyužívá a místo nich spoléhá na klasickou newtonovskou fyziku a pouhou biochemii.

   

  Naproti tomu badatelé jako Szent-Györgyi, Jim Oschman a Dr. Albrecht-Buchler tvrdí, že životní procesy jsou příliš rychlé, než aby je bylo možné vysvětlit jen náhodně putujícími molekulami pronikajícími do buněk a ven z nich. Podle jejich názoru jsou molekuly ovlivňovány rezonancemi podobnými těm, jaké vydávají ladičky nebo kyvadlové hodiny a začínají kmitat v souladu s danou frekvencí.

   

  V tomto vnitřním elektrickém poli našeho těla, které je možné výrazným způsobem ovlivnit elektromagnetickými vlnami, se odehrává zázrak života. Koncept léčby energií, na který bylo kdysi nahlíženo s podezřením či dokonce posměchem, si proto pomalu získává respekt a stává se předmětem seriózního bádání.

   

   

Funkční charakteristiky a technické PARAMETRY

 

Sanoplasma 2 je originální z hlediska zapojení

i celé řady funkčních charakteristik

 

 •  

    Funkční charakteristiky:

   

  - frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz

   

  - možnost nastavení frekvencí až na 5 desetinných míst

    (frekvence v rozsahu 1 Hz až 600 Hz), vyšší frekvence

     nastavitelné na 2 desetinná místa

   

  - nahrání neomezeného množství nových dávek

    (pevné frekvence i pásma)

   

  - nastavitelný rozkmit s volitelnou rychlostí

   

  - tvorba frekvenčních pásem s libovolnou rychlostí

    a posunem již od 0,01 Hz

   

  - databáze obsahující 6000 celosvětově ověřených

    terapeutických setů

   

  - testování pásem i pevných frekvencí včetně

    přednastavené databáze pomocí funkce

    HRV biofeedback

   

  - automatické nahrávání aktualizací

   

    Technické parametry:

   

  - napájecí napětí: 230V AC

   

  - příkon (při 250 kHz): cca 40W

   

  - třída ochrany: 1

   

  - připojení: třívodičové (připojovací elektrický kabel musí

    mít ochranný zeleno-žlutý elektrický vodič. Tento vodič

    je nutný pro správnou funkci přístroje)

   

  - průběh signálu: obdélníkový, kladné impulzy

   

  - střída signálu (výkon): 20-99%

   

  - frekvenční zdvih: 10 mHz (normální),

    10 μHz (ultra nízké frekvence)

   

  - chyba frekvence: ±5×10-6

   

  - frekvenční stabilita: ±1×10-6

   

  - amplituda: 10 mVp-p~20 Vp-p

   

  - rozlišení amplitudy: 10 mVp-p

   

  - stabilita amplitudy: ±0.5%

   

  - chyba amplitudy: ±1%+10 mV

    (frekvence 1 KHz, 20 Vp-p)

   

  - typ konektoru: USB

   

   

  Testy a dokumentace

  produktu Sanoplasma

   

  Více

1 μHz - 900 kHz         3000 hodin         1000 V/m

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

KONTAKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 +420 608 377 444

info@rifetechnology.cz

UPOZORNĚNÍ

 

Sanoplasma je experimentální přístroj určený ke zkoumání vlivů elektromagnetických vln na živé organismy. Vzhledem k tomu, že současná věda prozatím bohužel nedisponuje snahou ani objektivní metodikou potřebnou k atestům jasně prokazujícím vliv těchto postupů na zdraví člověka, není v žádném případě možné

Sanoplasmu vnímat jako zdravotnický přístroj určený k léčení či diagnostice.