AKTUALITY

 •  

Poslední možnost zakoupení předchozího

modelu SANOPLASMY

za zvýhodněnou cenu.

 

Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

 

- Vynálezce

 

- Vzdělání: Johns Hopkins University

Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole, a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

 

Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem byl jeho vysněný cíl - levný lék pro smrtelně nemocné lidi. Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují.

 •  

  Od tohoto objevu se Rife věnoval tomuto fenoménu až do své smrti. Pan Roal Raymond Rife objevil zcela nový způsob léčby nemocí, který by ve vyspělé civilizaci předznamenal naprostou revoluci v léčbě nemocí. Bohužel se tak nestalo... Rife ve svých výzkumech došel k závěrům, že je nutné zastavit vývoj patogenních mikroorganismů tím, že se přeruší jejich vývojové stadium nebo tím, že je donutí aby se měnily v nepatogenní formy. Elektrické zvukové frekvenčně kladně vyvážené pulsy dokážou tyto mikroorganismy zničit, nebo narušit jejich "maskovací" obal na membránách, který mate náš imunitní systém.

   

  Po narušení obalu imunitní systém začne tyto mikroorganismy ničit a dochází tak k samovolnému uzdravení. Rife měl k dispozici svůj originální seznam frekvencí získaný pečlivou metodou ladění generátoru zvukového kmitočtu současně s pozorováním patogenního vzorku pod jeho unikátním mikroskopem. Na tomto seznamu pracoval s několika špičkovými mikrobiology, kteří mu pomáhali v určování různých forem mikroorganismů. Při tomto pozorování byl poprvé popsán zcela nový jev - tzv. pleomorfismus ("přeměna" patogenu v určitém prostředí na zcela jiný patogen...) Rifeho seznam obsahoval naprosto přesné frekvence 15 různých bakterií a virů, které získal během svých dlouhých a velmi náročných výzkumů. Pomocí těchto frekvencí demonstroval před lékařskou komisí např. u 14 beznadějně nemocných pacientů s rakovinou účinky svého generátoru. Měl stoprocentní úspěch a všichni tito pacienti byli během cca. tří měsíců vyléčeni (více článek 1). Celá léčba spočívala zjednodušeně v tom, že pacienti byli třikrát týdně na tři minuty vystaveni záření Rifeho generátoru s plazmovým zářičem, který přenášel bez fyzického kontaktu přesně nastavené frekvence. Tato fenomenální demonstrace uzdravení (pro tehdejší medicínu) nevyléčitelných pacientů byla ovšem paradoxně začátkem konce jeho kariéry.

   

  V roce 1934 universita v jižní Kalifornii jmenovala zvláštní výzkumný lékařský výbor, který měl sledovat pacienty smrtelně nemocné rakovinou, kterým již tehdejší medicína nedokázala pomoci. Léčba byla prováděna v krajské nemocnici v Pasadeně v Kalifornii. Tým zahrnoval skupinu lékařů a patologů a jejich úkolem bylo zkoumat pacienty a prověřit, zda zůstanou naživu při použití Rifeho přístroje alespoň po dobu 90 dní.

   

  Po uplynutí 90 dní učinil výbor takovýto závěr: celých 86,5 % pacientů bylo úplně vyléčeno, zbývajících 13,5 % pacientů se plně vyléčilo v průběhu dalších 4 týdnů. To znamenalo, že celkový úspěch Rifeho léčebné technologie, byl 100 %. Tento „pokus“ byl pečlivě zdokumentován a dopodrobna popsán. Celá léčba spočívala v tom, že pacienti se dostavili třikrát týdně do místnosti, kde byl umístěn Rifeho generátor frekvencí s plazmovou trubicí. Každý pacient byl při jedné návštěvě vystaven tříminutovému působení tohoto generátoru.

   

  To bylo celé léčení – (tedy žádné pilulky či roztoky které jsou vznešeně nazývány chemoterapie…)

   

Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (1928-2009)

 

- Naturopatická lékařka (N.D.)

 

- Autorka několika bestsellerů

 

- Vzdělání: University of Saskatchewan,

  Clayton – College of Natural Health, McGillova univerzita,

  Minnesotská universita

Studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě.

Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku

a fyziologii buněk.

 

Obdržela doktorát (Ph.D) v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi.

O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů.

 

 •  

  V průběhu svých výzkumů znovu objevila ničení patogenních mikroorganismů vysokofrekvenčními impulsy a propracovala mnoho postupů a metod pro netradiční léčbu téměř všech nemocí.

  Hulda Regehr Clarková pořádala přednášky a semináře po celém světě a pomocí jejích postupů již tisíce lidí získalo zpět to, co je nejcennější - zdraví. Hulda Regehr Clarková přinesla do moderní doby mnoho nových informací pro léčbu pomocí frekvenčních generátorů.

   

  Její hlavní přínos spočívá v tom, že se nebála perzekucí a falešných osobních obvinění a praktické výsledky svých výzkumů zveřejnila v několika svých knihách, které vydala po sobě ve velmi krátké době.

  Tyto informace se tak dostaly k široké veřejnosti a tak následovaly pokusy a výzkumy dalších vědců a lékařů, kteří výsledky Clarkové potvrdili a stále potvrzují. Za toto prolomení nevědomosti u široké veřejnosti patří

  paní Clarkové velký dík.

   

  Před několika lety zveřejnila svoje výsledky výzkumů v ničení patogenních organismů v lidském těle pomocí svého vynálezu, kterým je přístroj Zapper. Je to v podstatě frekvenční generátor obdélníkových impulsů, který ničí široké spektrum mikroorganismů.

Odesílání formuláře...

Došlo k chybě na serveru.

Formulář byl přijat.

KONTAKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 +420 608 377 444

info@rifetechnology.cz

UPOZORNĚNÍ

 

Sanoplasma je experimentální přístroj určený ke zkoumání vlivů elektromagnetických vln na živé organismy. Vzhledem k tomu, že současná věda prozatím bohužel nedisponuje snahou ani objektivní metodikou potřebnou k atestům jasně prokazujícím vliv těchto postupů na zdraví člověka, není v žádném případě možné

Sanoplasmu vnímat jako zdravotnický přístroj určený k léčení či diagnostice.