Rifetech

Osobnosti referenční terapie

Royal Raymond Rife (1888 - 1971)

  • Vynálezce
  • Vzdělání: Johns Hopkins University
Rife objevil shodou náhod techniku pro úspěšnou likvidaci původců nemocí s využitím rezonančních generátorů. Při pozorování živých bakterií a virů pod svým unikátním mikroskopem zjistil, že jednotlivé druhy mikroorganismů reagují na elektrické frekvenční pole, a že dokonce někdy dojde k jejich zničení po velmi krátké době.

Tento poznatek odstartoval jeho celoživotní výzkum, na jehož konci ovšem byl jeho vysněný cíl – levný lék pro smrtelně nemocné lidi. Rife zpozoroval, že když ozáří tyto patogenní mikroorganismy specifickými frekvencemi, po krátké chvíli tyto mikroorganismy doslova explodují.

Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (1928-2009)

  • Naturopatická lékařka (N.D.)
  • Autorka několika bestsellerů
  • Vzdělání: University of Saskatchewan,

    Clayton – College of Natural Health, McGillova univerzita,
    Minnesotská universita

Hulda Regehr Clark, Ph.D, N.D. (1928-2009) – Naturopatická lékařka (N.D.) – Autorka několika bestsellerů – Vzdělání: University of Saskatchewan, Clayton – College of Natural Health, McGillova univerzita, Minnesotská universita Studovala biologii na Saskatchewanské Univerzitě v Kanadě. Po absolutoriu a dalších dvou letech studia na McGillově Univerzitě, začala studovat na Universitě v Minnesotě biofyziku a fyziologii buněk.

Obdržela doktorát (Ph.D) v roce 1958. V roce 1979 opustila vládou financovaný výzkum a začala soukromou praxi. O šest let později objevila elektronickou techniku pro měření frekvencí patogenních mikroorganismů.